ΓΙΑΧΑΝΑΣ – ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ

Γιαχανάς – Πιεστήριο Ελαιούχων Σπόρων

Το εργαστήριο ‘’Γιαχανάς’’ είναι μια σύγχρονη εταιρεία παραγωγής προϊόντων από ελαιούχους σπόρους η όποια δραστηριοποιείται στην περιοχή της Ορεστιάδας εδώ και 4 χρόνια. Έχοντας ως προτεραιότητα τον καταναλωτή η περισυλλογή των σπόρων οποίοι επεξεργάζονται, γίνεται με την προσεχτική διαλογή από τις έφορες πεδιάδες της θρακικής γης διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αξιοπιστία και την ποιότητα των προϊόντων. Η επεξεργασία παραγωγή και εμφιάλωση των προϊόντων πραγματοποιείται με την φυσική μέθοδο της ψυχρής έκθλιψης πληρώντας όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για την παραγωγή φυσικών βρώσιμων προϊόντων πιστοποιημένα με ISO 22000.