ΓΙΑΧΑΝΑΣ – ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ

Γιαχανάς – Πιεστήριο Ελαιούχων Σπόρων

Το εργαστήριο ‘’Γιαχανάς’’ είναι μια σύγχρονη εταιρεία παραγωγής προϊόντων από ελαιούχους σπόρους, η όποια δραστηριοποιείται στην περιοχή της Ορεστιάδας εδώ και 5 χρόνια. Έχοντας ως προτεραιότητα τον καταναλωτή, η περισυλλογή των σπόρων γίνεται με προσεκτική διαλογή από τις εύφορες πεδιάδες της θρακικής γης, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αξιοπιστία και την ποιότητα των προϊόντων. Η επεξεργασία, παραγωγή και εμφιάλωση των προϊόντων πραγματοποιείται με την φυσική μέθοδο της ψυχρής έκθλιψης πληρώντας όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για την παραγωγή φυσικών βρώσιμων προϊόντων πιστοποιημένων με ISO 22000.